ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TẠI NHÀ CÁI HR99

QUAN TRỌNG: VUI LÒNG ĐỌC KỸ THÔNG BÁO BÊN DƯỚI TRƯỚC KHI CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, SAU ẤY HÃY IN VÀ LƯU GIỮ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY TẤT NHIÊN RẤT NHIỀU DỮ LIỆU ĐÀM PHÁN, CÁC LỀ LUẬT VÀ QUY ĐỊNH CỘNG VỚI PHƯƠNG THỨC TRẢ TIỀN SỞ HỮU CAN HỆ TỚI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY CỦA BẠN.

Giới thiệu

HR99 (“Công ty”) là một nhãn hiệu điều hành cá cược trong khoảng xa. 

Tổ chức được cấp phép và hoạt động theo những lệ luật và quy định của Philippine Amusement and Gaming Corporation (“PAGCOR”). Công ty hoạt động phê chuẩn trang web của mình.

Thông tin và việc chấp thuận những điều khoản và điều kiện này cấu thành việc tạo ra 1 ký hợp đồng mà bạn bằng lòng bằng bí quyết chọn “Đồng ý” trên trang này và tiếp diễn tróc nã cập vào trang Web.

Khi bạn thực hiện tương tự, thỏa thuận buộc ràng về mặt pháp lý theo những điều khoản và điều kiện này được hoàn thành giữa (a) bạn, người mua cuối của trang Web (“Người chơi”), và (b) tổ chức.

Những điều khoản và Điều kiện chung

Sau đây là các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc dùng trang website nhà cái HR99.

Toàn bộ các hoạt động của người chơi trên trang Web phụ thuộc và chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện này.

Khái niệm

Các điều khoản sau sẽ mang ý nghĩa như sau:

 • Thông tin cược: Tên sự kiện, vị trí, số liệu Thống kê, điểm số, ngày và/hoặc giờ; thông báo can hệ tới sự kiện; tên đội hoặc người chơi, số liệu con số và thông báo liên quan; tỷ lệ cược; giá cả; cược chấp; các dòng cược; tiền cược; thông tin về khoản cược cụ thể, loại cược hoặc Sự kiện can hệ đến tiền cược hoặc khoản cược;
 • Nhà sản xuất công ty: nhà sản xuất cược, đặt cược và trò chơi ưng chuẩn các thiết bị cá cược từ xa hoặc trò chơi trực tuyến mang trên trang web và được cung ứng bởi Công ty;
 • Tài liệu: điều khoản và điều kiện này, Chính sách Quyền riêng tư, lệ luật và Quy định Cược.
 • Sự kiện: Sự kiện, biến cố, số lần xảy ra hoặc diễn ra trong ấy tổ chức đang cho phép cược qua trang web https://hr99.page và nhà cung cấp Công ty;
 • Bất hợp pháp: 
  • Bao gồm nhưng không dừng đối có những cố gắng khiến fake Tài liệu; dừng cược; ngừng chiến thắng; tấn công;
  • Sử dụng trái phép hoặc lạm dụng tài khoản Người chơi hoặc ID đăng nhập;
  • Cố khiến cho nhái hoặc né tránh mọi cơ chế bảo mật sở hữu trên trang Web nhà cái HR99 hoặc hệ thống hay mạng của Công ty; cố truyền hoặc chuyển tiền trong khoảng account người chơi của tư nhân thứ ba;
  • Mọi hành động hoặc sơ sót duyệt y việc dùng trang web hoặc dịch vụ đơn vị gây ra tổn hại cho doanh nghiệp hoặc cho bất kỳ tư nhân thứ ba nào; phân phối ID người chơi giả; câu kết, thông đồng, kết liên để lừa lật tổ chức và/hoặc “giả thua”;
  • Mọi hành động và/hoặc sơ sót trái với luật pháp hiện hành đối có những Điều khoản và Điều kiện này; và mọi hành động và/hoặc sai sót làm công ty sở hữu hạ tầng hợp lý để cho rằng đấy là hành động gian lận;
 • Thị trường: các dòng cược có can hệ hoặc những khả năng và/hoặc tùy chọn đặt cược, Sự kiện đặc biệt do đơn vị phân phối qua trang Web;
 • Thông tin Cá nhân: sở hữu cộng ý nghĩa như Chính sách Quyền riêng tư ngoài ID Người chơi (như được định nghĩa trong tài liệu này);
 • Chính sách Quyền riêng tư: Chính sách quyền riêng tây và việc xử lý thông báo của đơn vị can dự đến Người chơi, trang Web và nhà cung cấp đơn vị, được doanh nghiệp đăng vận chuyển tùy từng thời điểm trên trang Web;
 • Vùng tài phán bị cấm: các quốc gia hoặc vùng tài phán với pháp luật nghiêm cấm tham gia vào các hoạt động cá cược trong khoảng xa hoặc trò chơi trực tuyến trong lãnh thổ của họ.
 • Luật lệ và quy định cược: những quy tắc cược trên trang Web và việc tiêu dùng nhà cung cấp công ty được công ty đăng chuyên chở tùy từng thời điểm trên trang web HR99.
 • Điều khoản và Điều kiện: Tài liệu này, các điều khoản sở hữu trong tài liệu này và phần nhiều những tài liệu được nói tới trong tài liệu này đều với trên trang Web.

Điều khoản và điều kiện tại nhà cái HR99

Diễn giải

Trừ khi mang quy định đặc biệt khác bằng văn bản, mọi tham chiếu trong tài liệu này tới:

Quy chế, văn bản hoặc điều khoản pháp định bao gồm việc tham khảo quy chế, văn bản hoặc điều khoản pháp định như được sửa đổi hoặc ban hành lại hoặc cả 2 tùy từng thời điểm và mọi luật bổ sung được thực hiện theo đó;

Tài liệu tức thị tham chiếu tới tài liệu đấy theo bản được cập nhật, bổ sung hoặc thay đổi tùy từng thời điểm;

Dạng số ít bao gồm cả dạng số phổ thông và trái lại và giống đực bao gồm cả giống loại và giống trung tính và ngược lại;

Tư nhân bao gồm thể nhân, hãng, đối tác, doanh nghiệp, tổng công ty, hiệp hội, công ty, chính phủ, bang, cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước, quỹ và quỹ tín thác (trong mỗi trường hợp, cho dù mang hay ko nhân cách pháp lý riêng);

Năm, tháng và tuần lần lượt là năm, tháng và tuần dương lịch; ngày là ngày khiến việc; và giờ trong ngày là giờ nhàng nhàng tại Greenwich (GMT) cộng thêm 8 giờ, khi mà ấy “Giờ khiến cho việc” là tám (8) giờ cho tới mười sáu (16) giờ trong 1 Ngày khiến cho việc; và

Văn bản bao gồm việc truyền fax, email, tin nhắn văn bản (SMS), tin nhắn điện tử và các phương thức giao thông tương tự khác.

Chính sách Quyền riêng tư, Điều khoản sử dụngQuy tắc và quy định cược cấu thành một phần trong những Điều khoản và Điều kiện này.

Việc tham chiếu đến những Điều khoản và Điều kiện này bao gồm Tài liệu đã nêu trên.

Tiêu đề và từ viết tắt được dùng trong Tài liệu được đưa vào chỉ nhằm tạo thuận tiện và không ảnh hưởng đến sự diễn giải của Tài liệu.

Trong Tài liệu, hầu hết cụm từ được đưa vào bởi những từ “bao gồm”, “kể cả” và chả hạn như được hiểu là để minh họa và sẽ ko ngừng ý nghĩa của các trong khoảng ngữ đứng trước các từ đấy.

Ngôn ngữ gốc của Tài liệu được viết bằng Tiếng Anh. Ví như Tài liệu được dịch thành bất kỳ ngôn ngữ nào khác, bản Tiếng Anh sẽ có hiệu lực thực hiện cao hơn.

Giả dụ mang bất kỳ sự tranh chấp nào trong Tài liệu, đa số Tài liệu Bổ sung hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được phối hợp qua tham chiếu, Điều khoản và Điều kiện này sẽ luôn với hiệu lực cao hơn.

Tính khả dụng và chấp thuận

Người chơi được xem là đã bằng lòng Tài liệu bằng phương pháp chọn nút “Đồng ý” trên trang này và tiếp tục truy vấn cập vào trang Web hoặc bằng cách thức thiết lập tài khoản có đơn vị hoặc sử dụng dịch vụ đơn vị.

Bằng phương pháp đồng ý sở hữu Tài liệu và/hoặc do việc tiêu dùng trang Web hay nhà cung cấp tổ chức của Người chơi, Người chơi chịu sự buộc ràng theo Tài liệu.

Công ty bảo lưu quyền sửa đổi Tài liệu lúc thấy thích hợp tùy từng thời điểm mà ko cần thông tin trước cho Người chơi.

Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ thực hành mọi nỗ lực hợp lý để thông báo dễ thấy trên trang Web hiển thị mọi thay đổi quan trọng trong Tài liệu. Với thể xem bản cập nhật mới nhất của Tài liệu trên trang Web.

Người chơi sở hữu nghĩa vụ đọc, đồng ý và ưng ý Tài liệu, bao gồm mọi thay đổi hoặc sửa đổi trong đấy.

Việc tiếp diễn truy hỏi cập và sử dụng trang Web và/hoặc nhà cung cấp tổ chức của Người chơi sẽ được xem là sự chấp nhận Tài liệu và mọi đổi thay trong đó một phương pháp vô điều kiện và không thể hủy ngang.

Mọi khoản cược được tiếp nhận, chấp nhận, ghi lại và quyết toán sẽ được điều chỉnh theo Tài liệu với sẵn được đăng chuyển vận trên trang Web và mọi thay đổi đối với Tài liệu này vào thời khắc khi khoản cược được đơn vị thu nạp, ưng ý, ghi lại và quyết toán.

Nhận dạng Người chơi và tài khoản

Để tiêu dùng nhà sản xuất đơn vị và trang Web, tư nhân trước nhất phải thiết lập trương mục ban sơ có đơn vị (“Tài khoản Người chơi”) bằng phương pháp cung cấp tối thiểu những thông tin sau đây, (“ID Người chơi”) do tổ chức toàn quyền quyết định tùy từng thời khắc và vào đa số thời điểm:

 • Tên các bạn được Chỉ định;
 • Mật khẩu;
 • Đơn vị tiền tệ sử dụng;
 • Địa chỉ email mới nhất và hợp lệ;
 • Xác nhận rằng Người chơi ít nhất mười tám tuổi (18) tuổi trở lên;
 • Xác nhận rằng Người chơi đồng ý mang các Điều khoản và Điều kiện đã nhắc ở trên;

Người chơi công nhận đã đọc và đồng ý có Chính sách Quyền riêng tư và đồng ý thêm rằng:

 • Đồng thuận mang việc xử lý và sử dụng thông tin tư nhân, theo Chính sách Quyền tây riêng, được trao theo đây;
 • Công ty với thể mách nhỏ thông báo cá nhân của Người chơi cho bất kỳ bên đồ vật ba nào mà ko cần sự ưng ý trước bằng văn bản của người chơi, trong nếu trát đòi hầu tòa hoặc lệnh chính phủ buộc phải cung cấp thông báo đó;
  • Trong quá trình dò xét rửa tiền tài đơn vị hoặc bất kỳ các bên thứ ba nào;
  • Và khi công ty có sự nghi ngờ trên cơ sở vật chất hợp lý rằng tài khoản Người chơi hoặc Người chơi có liên quan tới giao dịch phạm pháp, ngay cả khi không phù hợp đến Công ty; và
 • Doanh nghiệp với thể xử lý, tiêu dùng, chuyển giao hoặc tiêu hủy thông báo tư nhân của Người chơi trên khắp thế giới dưới đa số hình thức mà tổ chức tuyển lựa.

Chỉ khi ưng ý Tài liệu này, đăng ký tài khoản Người chơi, tiến hành mở trương mục Nạp tiền và tiếp diễn tiêu dùng dịch vụ công ty thì 1 tư nhân mới được xem là Người chơi của đơn vị.

Công ty bảo lưu quyền chấp nhận hoặc chối từ Người chơi vì hầu hết lý do và vào mọi thời điểm.

Mọi hoạt động hoặc giao dịch của tư nhân chẳng hề là Người chơi được xem là vô hiệu và không mang giá trị.

Người chơi buộc phải chịu phận sự bảo đảm rằng ID Người chơi luôn cập nhật mang doanh nghiệp.

Người chơi phải cung ứng thông báo chuẩn xác lúc đăng ký, mở hay cập nhật tài khoản Người chơi và account nạp tiền, việc không thực hiện tương tự sẽ dẫn đến vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và tài khoản Người chơi và account nạp tiền sẽ bị đóng tức thì khiến cho mất gần như tiền nong.

Mở trương mục Nạp tiền tài Người chơi

Để tiếp tục truy vấn cập dịch vụ tổ chức và trang Web, cá nhân đã thiết lập trương mục Người chơi ban sơ trước hết phải mở trương mục Nạp tiền sở hữu đơn vị (“Tài khoản Nạp tiền”) bằng phương pháp cung cấp tối thiểu các thông báo sau đây, (“Thông tin Người chơi”) do đơn vị toàn quyền quyết định tùy từng thời khắc và vào mọi thời điểm:

 • Họ tên phần đông (phải giống sở hữu thông tin đã nộp cho tổ chức nhà băng hoặc công ty tín dụng);
 • Liên hệ nhận thư đầy đủ;
 • Số điện thoại bây giờ và hợp lệ; và
 • Quốc tịch;

Người chơi phải kỹ càng và cẩn trọng trong việc nộp thông tin người chơi được yêu cầu. Họ tên phần lớn đã nộp sẽ có hiệu lực vĩnh viễn và không thể thay đổi.

Trước khi rút tiền

Trước khi rút tiền và khi tổ chức buộc phải, Người chơi đồng ý cung ứng tức thì cho công ty 1 bản sao giấy tờ tùy thân của Người chơi và bất kỳ tài liệu nào để chính xác thông báo ID Người chơi và account Nạp tiền của Người chơi.

Người chơi ủy quyền cho đơn vị tiêu dùng mọi biện pháp hợp pháp mà mình xem là nhu yếu để chính xác thông báo về ID Người chơi và tài khoản Nạp tiền của Người chơi.

Lúc Người chơi sản xuất thông tin ID Người chơi như được khái niệm trong tài liệu này, doanh nghiệp sẽ xác nhận và xác thực tính khả dụng và ưng ý Tên các bạn và Mật khẩu được Chỉ định (gọi chung là “ID Đăng nhập”), theo đó những điều khoản và điều kiện sau đây sẽ được áp dụng:

 • ID đăng nhập mang tính cá nhân đối có Người chơi và chỉ mang Người chơi mới mang thể dùng. Việc bảo vệ tính kín đáo và bảo mật của ID Đăng nhập là trách nhiệm của Người chơi.
 • Người chơi nên hoàn toàn chịu nghĩa vụ về toàn bộ hoạt động và đàm phán trên trang Web được thực hành bằng ID Đăng nhập của mình cũng như về toàn bộ việc lạm dụng và/hoặc mách nhỏ trái phép ID đăng nhập cho bất kỳ cá nhân nào.
 • Người chơi phải liên tiếp thay đổi Mật khẩu của ID đăng nhập chí ít 1 lần mỗi tháng để giảm thiểu khả năng của việc lạm dụng thực sự hoặc khả nghi, vi phạm hoặc xâm hại ID Đăng nhập.
 • Người chơi phải thông tin ngay cho tổ chức bằng văn bản về tất cả việc lạm dụng thực thụ hay khả nghi, vi phạm hoặc xâm hại ID Đăng nhập.
 • Cho đến khi đơn vị nhận được thông tin nhắc trên, Người chơi phải tiếp tục chịu phận sự về toàn bộ hoạt động và giao dịch được thực hành bằng ID Đăng nhập của Người chơi.
 • Lúc nhận được thông tin kể trên, doanh nghiệp sẽ đình chỉ ngay account Người chơi.
 • Tổ chức sẽ không chịu nghĩa vụ dưới tất cả hình thức về đa số trì hoãn hợp lý trong việc đình chỉ tài khoản Người chơi đấy.
 • Để tránh nghi ngờ, cho tới khi tổ chức nhận được thông báo kể trên và account người chơi đã bị đình chỉ, những hoạt động và đàm phán qua trương mục người chơi sẽ tiếp tục được xem là sở hữu hiệu lực và chỉ sau lúc việc thu nhận thông tin nhắc trên rằng account người chơi sẽ bị đình chỉ và số đông mọi hoạt động và đàm phán qua trương mục Người chơi sẽ được xem là ko với giá trị;
 • Ví như tổ chức sở hữu cơ sở để tin rằng sở hữu khả năng xảy ra vi phạm bảo mật hoặc lạm dụng trang web hoặc bất kỳ hành vi lạm dụng đích thực hay khả nghi nào, vi phạm hoặc xâm hại ID đăng nhập của người chơi, doanh nghiệp mang thể có toàn quyền đình chỉ trương mục Người chơi và/hoặc đổi thay mật khẩu của ID đăng nhập và thông báo cho Người chơi sau lúc xảy ra sự việc.
 • Đây chỉ là giải pháp ngăn phòng ngừa mà tổ chức không hề chịu bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm nào lúc chọn không thực hiện điều khoản này.
 • Đơn vị sở hữu thể thực hiện rà soát bảo mật bất chợt đối có trương mục Người chơi vào bất kỳ thời điểm nào hoặc tùy từng thời khắc.
  • Người chơi theo đây chấp thuận rằng đơn vị sẽ duy trì quyền thực hành việc kiểm tra đấy và đề xuất thông báo bổ sung và/hoặc tài liệu từ Người chơi.
 • Tổ chức bảo lưu quyền này theo sự tự định đoạt của công ty trên cơ sở hợp lý mà ko phải giảng giải thêm với Người chơi về account Người chơi:
  • Đình chỉ tài khoản Người chơi, nếu doanh nghiệp sở hữu cơ sở hợp lý để tin rằng việc account Người chơi tiếp diễn được dùng sẽ tạo ra thiệt hại bất thần hoặc mọi chiếc tổn thất cho Người chơi hoặc cho Công ty;
  • Đình chỉ account Người chơi trong quá trình điều tra hành vi vi phạm Tài liệu;
  • Đóng tài khoản Người chơi nếu như Người chơi vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Tài liệu, do doanh nghiệp quyết định theo quyền tự định đoạt của mình. Doanh nghiệp bảo lưu toàn bộ quyền và biện pháp khắc phục chống lại sức chơi theo Tài liệu và theo luật pháp và bảo lưu quyền giữ lại đa số khoản tiền nợ Người chơi để đáp ứng phận sự của Người chơi dưới đây và/hoặc mọi phận sự phát sinh do việc vi phạm Tài liệu nêu trên của Người chơi;
  • Đóng account Người chơi ví như doanh nghiệp nghi ngờ trên cơ sở vật chất hợp lý rằng đã xảy ra giao dịch bất hợp pháp và/hoặc Người chơi có can dự đến các hoạt động phi pháp, ngay cả lúc không phù hợp đến Công ty;
  • Đóng trương mục Người chơi nếu trương mục Người chơi ko hoạt động trong 1 (1) năm trở lên, trong giả dụ này, Người chơi đồng ý bị mất hầu hết khoản tiền và từ bỏ mọi tố cáo chống lại Công ty;
  • Đóng trương mục Người chơi ví như bất kỳ Người chơi, tư nhân hay các Người chơi hay lực lượng bao gồm những tư nhân móc ngoặc hoặc liên kết để thông lưng và/hoặc lừa gạt Công ty;
  • Đóng hoặc đình chỉ tài khoản Người chơi (theo chọn lựa của Công ty), bất kỳ lúc nào có hoặc ko với lý do. Bên cạnh đó, trong nếu này, những thương lượng chưa khắc phục sẽ được trả đúng hẹn (miễn là các giao dịch này tuân thủ theo Tài liệu) và hầu hết khoản tiền bắt buộc trả cho Người chơi sẽ được hoàn lại.
 • Lúc trương mục Người chơi bị đình chỉ, doanh nghiệp bảo lưu quyền này mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nảy sinh từ việc mất lợi nhuận, tiền kiệm ước hay giao kèo để đóng băng mọi khoản tiền cần trả cho Người chơi;
 • Chặn việc tiêu dùng account Người chơi và mọi đàm phán liên quan;
  • Hủy bất kỳ và rất nhiều các cược đang chờ được chấp nhận;
  • Sử dụng mọi thông tin sẵn sở hữu mà công ty với và mọi biện pháp khảo sát mà đơn vị lựa chọn (kể cả việc liên hệ với tư nhân thứ ba, văn phòng Chính phủ và/hoặc việc đề nghị tài liệu và thông báo từ Người chơi) để khảo sát sự việc đã gây ra việc đình chỉ đó;
  • Người chơi theo đây đồng thuận và đồng ý hợp tác phần nhiều đối với đầy đủ những điều trên.
  • Việc Người chơi thiếu cộng tác sẽ dẫn tới việc account Người chơi bị đóng ngay tức khắc.
 • Lúc tài khoản Người chơi bị đóng, tổ chức bảo lưu quyền giữ lại mọi khoản tiền buộc phải trả cho người chơi để phục vụ nghĩa vụ, phận sự của người chơi hoặc bất kỳ hoạt động nghi ngờ phi pháp nào của người chơi có thể can hệ đến trương mục người chơi;
 • Chặn việc dùng trương mục Người chơi và mọi đàm phán liên quan;
  • Hủy bất kỳ và đa số các khoản cược đang chờ được chấp nhận;
  • Tiêu dùng mọi thông tin mà tổ chức với để tiến hành điều tra (kể cả việc liên hệ sở hữu cá nhân thứ ba, văn phòng Chính phủ và/hoặc việc đề nghị tài liệu và thông báo từ Người chơi) liên quan đến truy nã dẫn tới việc đóng tài khoản Người chơi mà ko chịu bất kỳ bổn phận nào phát sinh từ việc mất lợi nhuận, tiền tiện tặn hay giao kèo, Người chơi theo đây đồng thuận và đồng ý hợp tác số đông đối có đông đảo các điều trên.
 • Người chơi với thể đóng trương mục Người chơi mang doanh nghiệp vào bất kỳ thời điểm nào bằng phương pháp gửi thông tin bằng văn bản cho công ty.
 • Lúc gửi thông tin nêu trên, Người chơi phải tức tốc ngừng dùng trang Web và account Người chơi. Chỉ sau lúc đơn vị thông tin có Người chơi rằng tài khoản Người chơi đã bị đóng, các giao dịch được thực hành bằng trương mục Người chơi sẽ được xem là ko có trị giá và trương mục Người chơi được xem là đã bị đóng.
 • Người chơi sẽ tiếp tục chịu phận sự về hầu hết hoạt động và đàm phán cho đến lúc trương mục người chơi bị đóng.
  • Khi đóng trương mục người chơi, tổ chức sẽ hoàn lại (nếu mang thể) mọi khoản tiền bắt buộc trả cho Người chơi.
 • Người chơi cần chịu bổn phận chủ động duy trì trương mục người chơi. Account người chơi được xem là đang hoạt động nếu Người chơi đăng nhập và tiêu dùng nhà sản xuất của doanh nghiệp bằng account người chơi ít ra một lần trong vòng ba mươi (30) ngày qua bắt đầu từ lần đăng nhập rút cuộc, nếu như ko trương mục người chơi sẽ bị xem là không hoạt động.

Mỗi tư nhân chỉ mang thể mở hoặc nắm giữ một tài khoản Người chơi. Mọi trương mục người chơi mở thêm sẽ bị tổ chức đóng và (nếu áp dụng) toàn bộ khoản tiền cần trả cho người chơi sẽ được hoàn trả hoặc toàn bộ những account đấy sở hữu thể được coi là một trương mục chung và được tổ chức gộp lại mang nhau, trong bất kỳ nếu nào đều theo quyền tự định đoạt của công ty.

Người chơi đồng ý rằng doanh nghiệp sẽ dùng mọi biện pháp được xem là logic để xác định xem liệu 2 hay rộng rãi trương mục người chơi sở hữu thuộc về cộng 1 người chơi hay không.

Công ty mang thể phát hành trương mục người chơi tạm vì mục tiêu tiếp thị hoặc biểu diễn.

Những trương mục này sẽ hết hiệu lực sau một khoảng thời gian được xác định trước ko vượt quá ba mươi (30) ngày diễn ra từ ngày tạo account.

Sau khoảng thời kì ấy, tài khoản Người chơi tạm thời sẽ bị tổ chức đóng hoặc Người chơi phải đáp ứng được tiêu chí và mở một account Người chơi thường xuyên.

Tuyên bố chính của người chơi

Thêm vào sở hữu mọi tuyên bố hay đảm bảo khác có trong Tài liệu, người chơi chấp thuận, tuyên bố và bảo đảm ko hủy ngang và vô điều kiện đồng thời bị ràng buộc mà ko có sự giảm thiểu hay giới hạn nào (tùy từng trường hợp) rằng Người chơi:

 • Ít ra là mười tám tuổi (18) tuổi hoặc ở độ tuổi được đồng thuận hoặc độ tuổi trưởng thành trong phần nhiều các vùng tài phán thường trú hoặc vị trí hiện giờ của Người chơi, bất kỳ độ tuổi nào cao hơn; có đủ năng lực tinh thần để chịu phận sự về những hành động riêng của Người chơi và chịu sự buộc ràng theo Tài liệu mà ko có sự cưỡng ép hay cưỡng ép;
 • Hiểu rõ rằng hoạt động cá cược qua Internet hay các trang bị truyền thông trong khoảng xa khác hay hoạt động cá cược tổng thể, mang thể bị coi là phi pháp ở vùng tài phán nơi Người chơi trú ngụ. Người chơi hoàn toàn chịu nghĩa vụ bảo đảm việc tuân thủ theo pháp luật hiện hành tại địa phương hay đất nước của mình trước lúc mở tài khoản Người chơi, sử dụng dịch vụ công ty hay tầm nã cập vào trang Web;
 • Sẽ ko truy cập vào trang Web bất kỳ lúc nào:
 • Trong khuôn khổ cương vực Philippines hoặc bất kỳ vùng tài phán nào cấm cá cược từ xa hoặc trò chơi trực tuyến;
  • Nếu Người chơi là công dân Philippines hoặc công dân của một quốc gia hoặc nước sở hữu quy định cấm công dân của mình tham dự hoạt động cá cược trong khoảng xa hay trò chơi trực tuyến (bất kể địa điểm chơi hiện nay của họ); và
  • Ví như Người chơi là công dân hoặc người cư trú hay ngụ cư trong phạm vi của mọi Vùng tài phán bị Cấm, vùng phụ thuộc và bờ cõi của Vùng tài phán bị cấm.
 • Tiêu dùng hay chấp nhận nhà cung cấp công ty từ vùng tài phán và/hoặc quốc gia và/hoặc hoạt động hợp pháp và được cấp phép phân phối các nhà sản xuất công ty đã nêu trong khoảng một địa điểm được luật pháp cho phép thực hành như vậy, và đơn vị đã nỗ lực không cố thực hành hoạt động buôn bán từ hay trong Vùng tài phán bị Cấm hoặc sở hữu Người chơi ở hoặc từ Vùng tài phán bị Cấm (nếu Người chơi tới trong khoảng hoặc ở trong Vùng tài phán bị Cấm).
 • Đã không cố tình man trá để đơn vị cung ứng dịch vụ doanh nghiệp và Người chơi tìm kiếm và yêu cầu nhà cung cấp công ty trong khoảng tổ chức theo đúng mang Tài liệu này.
 • Ko biết về tất cả hoạt động tiếp thị hoặc quảng cáo của công ty trong khu vực cấm hoạt động cá cược từ xa hoặc trò chơi trực tuyến.
 • Sẽ tiêu dùng trang Web và hoàn toàn chịu rủi ro, hiểu rõ rằng mang thể bị mất tiền nếu tiêu dùng nhà cung cấp đơn vị mà qua ấy bằng lòng hoàn toàn trách nhiệm về toàn bộ mất mát tương tự (được xem là đã biết trước).
 • Sẽ ko tuyên bố mình là đại lý hay kết liên của doanh nghiệp và không tiếp thị, PR, công bố hay quảng cáo đơn vị hay dịch vụ tổ chức khi chưa mang sự đồng thuận trước bằng văn bản của đơn vị.
 • Sẽ ko (hay thậm chí cố) tấn công, thâm nhập, thực hiện mọi hoạt động gây hại, thực hành các đổi thay trái phép hay tạo ra bất kỳ chiếc mã độc hại nào trên trang Web. Như vậy, Người chơi sẽ không, bao gồm nhưng ko giới hạn đối mang (a) kỹ nghệ đảo ngược hay phân tách (toàn bộ hay một phần) mọi phần mềm có trên trang Web; hoặc (b) tạo bản sao, thay đổi, tái tạo, truyền, sửa đổi, tiêu dùng hay cung cấp đa số hay bất kỳ phần nào của trang Web hay hầu hết tài liệu hay thông tin với trên trang Web hoặc (c) dùng trái phép hay tiết lộ thông báo trên trang Web và/hoặc account Người chơi cho bất kỳ tư nhân nào; hoặc (d) làm trái mang bất kỳ điều khoản nào trong Tài liệu; hoặc (e) dối gạt, lừa đảo, bịp bợm, đánh lạc hướng hay lừa gạt tổ chức dưới mọi hình thức qua việc sử dụng hay lạm dụng nhà cung cấp doanh nghiệp hoặc trang Web.
 • Nếu đơn vị NGHI NGỜ RẰNG NGƯỜI CHƠI ĐÃ không TUÂN THỦ những ĐIỀU KHOẢN CỦA QUY ĐỊNH NÀY, doanh nghiệp SẼ, NGOÀI các giải pháp khắc phục KHÁC, với QUYỀN ĐÌNH CHỈ account NGƯỜI CHƠI ĐỂ TIẾN HÀNH khảo sát. Nếu CHỨNG MINH ĐƯỢC VIỆC NGƯỜI CHƠI không TUÂN THỦ những ĐIỀU KHOẢN CỦA QUY ĐỊNH NÀY, đơn vị SẼ, THEO QUYỀN TỰĐỊNH ĐOẠT CỦA MÌNH, có THỂ RA LỆNH ĐÓNG tài khoản NGƯỜI CHƠI VÀ tịch thu SỐ TIỀN TRONG account NGƯỜI CHƠI đấy.
 • Sẽ không cho phép và ủy quyền cho bất kỳ tư nhân hay bên đồ vật ba nào (bao gồm nhưng không dừng đối có người dưới mười tám tuổi (18) tuổi và/hoặc công dân Philippines) dùng nhà cung cấp đơn vị, sử dụng trương mục Người chơi hoặc nhận bất kỳ khoản thắng lợi nào thay mặt cho họ.
 • Sẽ Con số ngay tức thì bất kỳ và đa số khoản tiền thắng cược cho nhà chức trách có liên quan giả dụ Người chơi cư ngụ trong vùng tài phán nơi các khoản tiền thắng cược ấy bị đánh thuế hoặc được pháp luật đề nghị phải khai báo và tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm về việc Người chơi không thực hành.
 • Sẽ bồi hoàn hầu hết, kiểm soát an ninh và giữ cho đơn vị và cổ đông, ban giám đốc, cán bộ, nhân viên, cố vấn, trả lời viên, đại lý, công ty liên kết, nhà cung cấp, đại diện khác (“Bên Mở rộng”) hạn chế khỏi và chống lại mọi khiếu nại, phận sự, thiệt hại, tổn thất, chi phí và lệ phí kể cả chi phí pháp lý (bất nói định nghĩa của pháp luật) phát sinh do việc vi phạm Tài liệu của Người chơi hay mọi nghĩa vụ khác nảy sinh do Tài liệu hay việc tiêu dùng dịch vụ đơn vị của Người chơi.
 • Thừa nhận và hiểu rằng kỹ năng và/hoặc nhân kiệt của Người chơi không thể ảnh hưởng tới kết quả của hoạt động cá cược được thực hiện theo đây, và rằng kỹ năng và/hoặc nhân tài của Người chơi không thể thay đổi kết quả của trò chơi theo bất kỳ cách nào hay sẽ đảm bảo chiến thắng về phía Người chơi.
 • Thừa nhận và hiểu rằng cá cược chỉ là một hình thức tiêu khiển, vui chơi và tiêu khiển. Cá cược chẳng hề là 1 hoạt động kiếm tiền CŨNG không phải là 1 hình thức mưu sinh hay kinh doanh mang thể giải quyết vấn đề vốn đầu tư.

Người chơi đồng ý rằng tất cả những bảo đảm và tuyên bố đưa ra trong đây là đúng và chính xác và rằng mình sẽ tuân thủ và duy trì tuân thủ với rất nhiều và mọi bảo đảm và tuyên bố đưa ra trong tài liệu khi mà là người chơi và có tài khoản người chơi.

Điều khoản giao dịch

Doanh nghiệp được cấp phép để ưng ý khoản cược phê duyệt đồ vật truyền thông từ xa trên khuôn khổ toàn cầu theo Giấy phép Trò chơi Nước ngoài của tổ chức do PAGCOR cấp.

Theo lệ luật chung và tùy vào bộ lề luật cụ thể hơn được phân phối trong trang Web này, nếu như với, khoản cược chỉ được xem là đã được đặt (“Khoản Cược đã Đặt”) lúc Người chơi đặt cược này qua trang Web. Khoản cược được xem là được chấp nhận và ghi lại (“Khoản Cược được Chấp nhận”) chỉ lúc khoản cược đã được ưng ý và ghi lại tuân theo Tài liệu qua máy chủ trò chơi của đơn vị. Khoản Cược được xem là đã hoàn thành (“Khoản Cược đã Hoàn tất”) lúc được hài lòng, ghi lại và Người chơi đã được thông báo (qua thư xác nhận điện tử do công ty gửi đến Người chơi qua Trang web) về sự bằng lòng đã kể. Không những thế xin chú ý rằng gần như KHOẢN CƯỢC SẼ BỊ XEM LÀ không mang giá trị Ở NƠI BỊ pháp luật CẤM.

Trương mục Người chơi phải với số dư tiền khả dụng ít ra bằng trị giá số tiền tối thiểu để cược trong 1 Sự kiện hoặc thị phần để Người chơi sở hữu thể đặt cược.

Người chơi ko được phép hủy hay thay đổi Khoản Cược được bằng lòng. Công ty không với phận sự phải hủy Khoản Cược được ưng ý.

Khoản cược sẽ được chấp nhận cho tới thời hạn đã ban bố cho đến lúc các khoản cược được bằng lòng đối sở hữu mọi Sự kiện hay thị phần quy định.

Tổ chức bảo lưu quyền đình chỉ vĩnh viễn hoặc trợ thì hoặc cấm cược thêm vào một Sự kiện hay thị trường vào mọi thời điểm mà ko cần thông tin trước cho Người chơi theo quyền tự định đoạt của đơn vị. Ở nơi 1 Sự kiện hay thị phần bị đình chỉ hoặc quyền truy nã cập vào ấy bị cấm, mọi quyết tâm đặt cược của Người chơi sẽ bị chối từ.

Khoản cược cũng sẽ được xem là không sở hữu trị giá (“Khoản Cược ko sở hữu giá trị”) nếu:

 • Khoản cược ko được truyền chuyên chở đa số, bao gồm nhưng ko giới hạn đối sở hữu những trường hợp việc truyền chuyển vận khoản cược bị lỗi hoặc gián đoạn do lỗi kỹ thuật hoặc truyền thông;
 • Được công ty vô tình chấp nhận mâu thuẫn sở hữu Tài liệu;
 • Đơn vị có hạ tầng hợp lý để tin rằng Người chơi hay bất kỳ cá nhân hoặc lực lượng bao gồm những tư nhân thông đồng hoặc liên kết để thông lưng chống lại hoặc lường gạt Công ty;
 • Trường hợp và/hoặc giả thiết được đơn vị xem là để thay đổi một Sự kiện đặc biệt;
 • Một thị phần hoặc Sự kiện ko bị đình chỉ đúng khi theo quyền tự định đoạt của Công ty;
 • Bất kỳ lỗi in, lỗi công nghệ, lỗi do con người hay lỗi rõ ràng trong việc tiết lộ, đăng chuyên chở hoặc dùng thông báo Cược.

Tổ chức bảo lưu quyền khước từ bất kỳ khoản cược hay phần nào liên quan tới khoản cược theo quyền tự định đoạt của mình mà ko cần giải thích hay thông tin trước cho Người chơi.

Đầy đủ thông báo Cược phụ thuộc vào sự đổi thay nhưng sẽ trở thành khăng khăng tại thời khắc Khoản Cược đã Đặt trở nên Khoản Cược được chấp thuận, ko kể việc đặt cược vào quỹ tiền vốn sẽ phát triển thành nhất thiết tại thời điểm quỹ tiền cược tương ứng đã đóng.

Đơn vị bảo lưu quyền đổi thay thông báo Cược vào mọi thời điểm theo quyền tự định đoạt của mình mà ko cần giảng giải hay thông báo trước cho Người chơi.

Bất kỳ lúc nào xảy ra lỗi, sai sót hoặc sơ sẩy khiến cho thông báo Cược sai đã được hiển thị, doanh nghiệp bảo lưu quyền hủy, từ khước hoặc chấp nhận bất kỳ khoản cược bị ảnh hưởng nào và/hoặc sửa bất kỳ lỗi, sai sót hay sơ sểnh nào theo quyền tự định đoạt của mình mà ko cần thông tin trước cho Người chơi. Đơn vị sẽ đặt thông tin dễ thấy lên trang Web trong các trường hợp tương tự.

Số tiền cược tối đa và tối thiểu mà Người chơi mang thể đặt vào bất kỳ thị trường hay Sự kiện nào sẽ khác nhau tùy theo Sự kiện hoặc thị phần cụ thể và phụ thuộc vào sự thay đổi mà không với thông tin trước theo quyền tự định đoạt của doanh nghiệp. Người chơi nên tuân thủ số tiền và ngừng cược tối thiểu và tối đa đã đăng vận chuyển.

Khoản tiền thắng sẽ được ghi mang và khoản tiền thua sẽ bị khấu trừ khỏi trương mục Người chơi của Người chơi, sau lúc xác nhận kết quả chung cục của Sự kiện từ nguồn mang can hệ, phù hợp, chính thức theo quyền tự định đoạt của tổ chức.

Người chơi phải rà soát số dư tiền trong tài khoản Người chơi tương ứng mỗi lần đăng nhập. Trong giả dụ số tiền cố định được cùng hoặc trừ sai trong khoảng trương mục Người chơi, Người chơi phải sở hữu phận sự chóng vánh thông tin ngay cho doanh nghiệp về lỗi đấy.

Mọi khoản tiền được ghi với vào trương mục Người chơi do lầm lẫn sẽ được xem là ko sở hữu trị giá và phải được hoàn trả cho đơn vị. Người chơi không được tùy ý sử dụng khoản tiền được cộng sai vào tài khoản Người chơi và doanh nghiệp bảo lưu quyền hủy mọi đàm phán (kể cả khoản cược) liên quan đến khoản tiền đấy. Người chơi đồng ý đền bù cho doanh nghiệp đối sở hữu việc hoàn trả mọi khoản tiền cùng sai mà Người chơi đã tùy ý dùng.

Đơn vị với toàn quyền thực hiện những điều sau đối với bất kỳ khoản tiền nào nên trả cho Người chơi mà ko phải chịu bất kỳ phận sự nào liên quan:

 • Đóng băng số tiền trong trường hợp account Người chơi bị đình chỉ; nghi ngờ xảy ra giao dịch phạm pháp hoặc hành vi vi phạm quy định trong tài liệu này; trong khi chờ kết quả của cuộc dò hỏi trong khoảng bất kỳ cơ quan Chính phủ hoặc tổ chức tài chính nào; và/hoặc,
 • Giữ chúng lại trong trường hợp tài khoản Người chơi bị đóng do đàm phán phạm pháp hoặc hành vi vi phạm quy định trong Tài liệu; và/hoặc theo buộc phải của bất kỳ cơ quan Chính phủ hoặc tổ chức tín dụng nào.
 • Bất kỳ và đa số những khoản thanh toán được chi trả cho Người chơi bao gồm toàn bộ khoản thuế, nhắc cả thuế VAT hoặc toàn bộ khoản thuế doanh thu bán hàng địa phương nên chịu theo tỷ lệ thịnh hành vào ngày diễn ra thương lượng tương ứng.
 • Mọi khoản tiền bắt buộc trả cho tổ chức phải được chi trả thêm vào mang mọi khoản khấu trừ, khoản giữ lại, khoản bù trừ hoặc khoản đòi đền bù ngược lại, kể cả toàn bộ khoản khấu trừ hay giữ lại vốn có thể được luật pháp đề nghị can dự tới tiền thuế. Người chơi phải chịu nghĩa vụ, nếu như có, về bất kỳ và tất cả các khoản thuế được ứng dụng đối sở hữu bất kỳ đàm phán nào.

Hồ hết những đàm phán và đàm luận giữa Người chơi và tổ chức sẽ được công ty ghi lại (“Băng ghi âm”) liên quan đến lợi ích của Người chơi và của đơn vị.

Băng ghi âm sẽ được giữ lại từ thời gian một (1) tháng tính từ lúc ngày tương ứng diễn ra đàm phán hoặc trao đổi; sau thời kì nêu trên, Băng ghi âm sẽ bị hủy bỏ.

Người chơi phải thông báo mọi mâu thuẫn liên quan đến bất kỳ đàm phán nào với tổ chức trong vòng một (1) tháng diễn ra từ ngày diễn ra giao dịch. Khi xảy ra mâu thuẫn mà ban quản trị của doanh nghiệp không thể đáp ứng được trên cơ sở nhã ý, Băng ghi âm sẽ được dùng làm cho bằng cớ trong tranh chấp tương tự.

Người chơi và công ty đồng ý rằng Băng thu thanh là trung thực và chuẩn xác và sẽ là căn cứ rốt cuộc để giải quyết mâu thuẫn đó như là nguồn cầu viện chung cục. Ban quản trị của tổ chức sẽ đưa ra quyết định rốt cuộc can hệ đến mâu thuẫn ấy và thông báo cho Người chơi vốn đồng ý chịu sự buộc ràng theo quyết định của tổ chức.

Dừng trách nhiệm

Tổ chức không hề chịu trách nhiệm đối mang Người chơi hoặc bất kỳ tư nhân nào khác về mọi loại tổn thất hay thiệt hại theo giao kèo, vi phạm dân sự, sơ sểnh hay vi phạm khác (hoặc mọi ý kiến luật pháp) ngay cả trong mỗi trường hợp ví như doanh nghiệp đã được thông báo về khả năng xảy ra tổn thất hay thiệt hại tương tự, cho dù mang tính trực tiếp hay gián tiếp, mà không ngừng, được xem là hoặc được quy kết là do hoặc mang nguyên cớ trong khoảng trang Web; nhà sản xuất Công ty; giao dịch; và/hoặc mối quan hệ của Người chơi mang Công ty:

 • Tổn thất hay thiệt hại có tính gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả;
 • Mất lợi nhuận, doanh thu, hiệp đồng hoặc khoản tiện tặn dự kiến; hoặc
 • Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do:
  • Tổn thất, thiệt hại hoặc sai hỏng toàn bộ dữ liệu;
  • Trì hoãn và/hoặc ngắt quãng và/hoặc lỗi do hoặc bởi hậu quả của mọi nhà sản xuất truyền thông và/hoặc thiết bị; vật dụng phần cứng, hành động của cá nhân thứ ba (kể cả việc đột nhập và DDOS); và/hoặc
  • Hủy và/hoặc đổi thay mọi giao dịch theo Tài liệu;
  • Đình chỉ hoặc đóng tài khoản Người chơi chiếu theo Tài liệu;
  • Đóng băng hoặc giữ lại tiền tài Người chơi chiếu theo Tài liệu;
  • Thực hành hành động và/hoặc đề xuất trong khoảng bất kỳ cơ quan hay văn phòng Chính phủ nào và/hoặc mọi đơn vị tài chính;
  • Bất kỳ lỗi in, lỗi công nghệ, lỗi do con người hay lỗi rõ ràng trong việc tiết lộ, đăng tải hoặc dùng thông tin Cược hoặc bất kỳ thông tin nào khác trên trang Web,
  • Sự kiện nằm ngoại trừ tầm kiểm soát thông minh của công ty (Bất khả kháng).

Người chơi, ko dừng bất kỳ quyền và giải pháp khắc phục nào khác của công ty theo các Điều khoản và Điều kiện này, Tài liệu và/hoặc theo những luật hiện hành, đảm bảo và đồng ý bảo kê tổ chức và các bên mở rộng của đơn vị chống lại mọi kiện tụng, tố cáo hay các hành động khác và bồi thường cho đơn vị và các bên mở rộng của công ty khi sở hữu đề nghị bằng văn bản song song giữ cho họ hạn chế khỏi các thiệt hại, tổn thất và giá bán, kể cả phí luật sư hợp lý, mà công ty hay bất kỳ Bên mở mang nào của doanh nghiệp phải trả cho tư nhân thứ ba, nảy sinh do bất kỳ khiếu nại nào của tư nhân thứ ba can hệ trực tiếp hoặc gián tiếp tới những hoạt động gian lận, rửa tiền hoặc bất hợp pháp; hành vi vi phạm Tài liệu; vốn được xem hay bị quy kết là do hoặc mang nguồn cội trong khoảng việc tiêu dùng trang Web, nhà cung cấp Công ty; và/hoặc mối quan hệ của Người chơi với doanh nghiệp.

Mang việc không dừng khả năng kiếm tìm các biện pháp giải quyết thay thế, công ty sở hữu thể giảm thiểu mọi khả năng sử dụng trang Web và/hoặc dịch vụ doanh nghiệp của Người chơi; đình chỉ hoặc chấm dứt trương mục Người chơi; hủy bất kỳ khoản cược nào; và/hoặc giữ lại tiền theo quyền tự định đoạt của mình ví như đơn vị với cơ sở vật chất để tin hay nghi ngờ rằng thương lượng của Người chơi với đơn vị cấu thành hoạt động phi pháp.

Người chơi công nhận rằng nếu việc dùng trang web của họ vi phạm bất kỳ pháp luật địa phương hay quốc gia nào can hệ tới hoạt động gian lậu hay rửa tiền, đa số khoản tiền mà người chơi trả tiền cho công ty hoặc tổ chức thanh toán cho người chơi mang thể bị mất và/hoặc bị đơn vị giữ lại.

Trong khuôn khổ luật pháp cho phép, tổ chức sẽ ko chịu trách nhiệm đối mang Người chơi về tất cả hành động tương tự, đồng thời cũng ko chịu bất kỳ bổn phận nào đối có bất kỳ người chơi nào khi được yêu cầu cung cấp thông tin hay tài liệu can hệ đến Người chơi cho bất kỳ cơ quan mang thẩm quyền nào trong các trường hợp tương tự.

Dùng trang web và phát trực tuyến Video

Việc sử dụng chung trang web nhà cái casino HR99 được điều chỉnh theo Điều khoản tiêu dùng và Chính sách Quyền riêng tư thêm vào có các Điều khoản và Điều kiện này.

Doanh nghiệp bảo lưu quyền hủy bỏ trang Web hoặc những thành phần của trang Web bất kỳ khi nào và sẽ ko chịu bổn phận mang Người chơi dưới hầu hết hình thức do kết quả của bất kỳ hành động nào như vậy.

Nhà cung cấp phát trực tuyến video các sự kiện qua Internet của doanh nghiệp là độc quyền, do những chủ sở hữu tài sản trí tuệ hợp pháp (bảo lưu mọi quyền) sở hữu và giữ bản quyền và được cấp phép cho công ty.

Người chơi chỉ được quyền tầm nã cập nhà sản xuất phát trực tuyến video những sự kiện qua Internet theo mọi lề luật, điều khoản và điều kiện cụ thể vốn với thể được ứng dụng đối mang nhà cung cấp đặc thù như được công bố riêng bởi doanh nghiệp tùy từng thời khắc và Người chơi theo đây chấp nhận tuân thủ số đông mang dịch vụ đó.

Trong hầu hết trường hợp, Người chơi không được sao chép, tái cung ứng hay tiêu dùng trái phép nguồn cấp video, điều này sẽ được xem là vi phạm những Điều khoản và Điều kiện này và khiến cho doanh nghiệp đóng account Người chơi tức tốc.

Ưu đãi & giảm giá đặc thù

Tùy từng thời khắc, công ty sở hữu thể đưa ra khuyến mãi, khuyến mại đặc biệt hay khuyến khích khác cho Người chơi. 

Các chương trình này không sở hữu trị giá tiền mặt thay thế và cần chịu chi phối bởi các điều khoản được xác định trong khuyến mãi, khuyến mại đặc trưng hay khuyến khích đấy mà Người chơi phải khiến theo và tuân thủ. 

Công ty bảo lưu quyền rút lại hay đổi thay khuyến mãi, giảm giá đặc thù hay khuyến khích vào mọi thời khắc theo quyền tự định đoạt của công ty mà chẳng hề thông tin trước cho Người chơi.

Về luật chung và luật lệ sự kiện cụ thể

Người chơi theo đây công nhận rằng đã đọc và chấp nhận cùng lúc đồng ý chịu sự ràng buộc và chi phối theo các Điều khoản và Điều kiện này, Tài liệu và lệ luật và Quy định Cược được vận dụng đối mang dịch vụ doanh nghiệp, mọi thương lượng, khoản cược, Sự kiện và thông báo Cược.

Thêm vào với những Điều khoản và Điều kiện này cộng mang Tài liệu, đặc trưng là luật lệ và Quy định Cược xác định những lề luật cược được áp dụng đối mang toàn bộ những nhà sản xuất đơn vị, giao dịch, khoản cược, Sự kiện và thông tin Cược mà qua đó những lệ luật và Quy định về Sự kiện Cụ thể và Cược xác định những lề luật cược dành riêng cho Sự kiện cụ thể hoặc chiếc cược.

Ví như mang sự mâu thuẫn, dị biệt hay trái ngược giữa các Điều khoản và Điều kiện mang các lề luật và Quy định Cược, luật lệ và Quy định Cược sẽ giữ quyền chi phối. 

Nếu quy tắc và Quy định Cược ko áp dụng được đối mang 1 vấn đề đặc thù, (các) quy định mang can dự của Cơ quan Chủ quản của Sự kiện sẽ được ứng dụng qua sự tương tự hoặc giảng giải (nếu với thể).

Thông tin chung

Trang Web không và sẽ không được xem là lời đề xuất, xúi giục hay lời mời của tổ chức đối có việc tiêu dùng hay đăng ký các nhà cung cấp cá cược tại đa số vùng tài phán nơi những hoạt động tương tự bị pháp luật ngăn cấm.

Phần nhiều những tuyên bố hay xếp đặt khác, cho dù bằng văn bản hay bằng lời nhắc, với tính rõ ràng hay ngụ ý (kể cả đa số sự sử dụng hay lề thói và toàn bộ điều khoản phát sinh phê duyệt mọi phương thức thương lượng thông thường), giữa Người chơi và tổ chức liên quan tới chủ đề trong tài liệu này sẽ được xem là đã được thay thế, hủy bỏ, không mang giá trị và vô hiệu.

Trong Tài liệu này, sẽ không có điều khoản nào được diễn giải hay được hiểu là tạo ra hay thiết lập bắt buộc bất kỳ mối quan hệ nào khác giữa doanh nghiệp và Người chơi.

Việc doanh nghiệp không thể hay trì hoãn thực thi bất kỳ quyền hay giải pháp giải quyết nào theo Tài liệu sẽ ko được hiểu hay đóng vai trò là sự từ bỏ quyền hay giải pháp khắc phục đó song song mọi thực hành với tính đơn lẻ hay từng phần của bất kỳ quyền hay biện pháp khắc phục nào cũng ko khiến cản trở thực hiện khác về quyền hay biện pháp khắc phục đó.

Mỗi quy định sở hữu trong Tài liệu sẽ được hiểu là độc lập sở hữu từng quy định khác, như vậy nếu như sở hữu bất kỳ quy định nào trong Tài liệu được bất kỳ tòa án hay cơ quan với thẩm quyền nào quyết định là phạm pháp, ko sở hữu trị giá và/hoặc không thể thực thi thì quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quy định nào khác trong Tài liệu, hồ hết những quy định khác sẽ vẫn sở hữu hiệu lực phần nhiều.

Người chơi công nhận và bảo đảm rằng mình đã kiếm tìm và nhận được tư vấn pháp lý độc lập và chuyên nghiệp về các quyền, bổn phận, điều khoản, điều kiện và hệ quả theo Tài liệu. 

Người chơi cũng xác nhận rằng mình đã được giải thích và đã hiểu đông đảo hồ hết những điều khoản và điều kiện.

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh và được hiểu theo pháp luật Philippines. 

Bất kỳ và phần nhiều mọi ví như hoặc mâu thuẫn can dự tới những Điều khoản và Điều kiện và Tài liệu này sẽ được đệ trình duy nhất lên các tòa án phù hợp tại thành phố Makati, Philippines mà không đệ trình lên những tòa án khác.

Thông tin gửi tới Người chơi hoặc công ty can dự tới Tài liệu bắt buộc ở dạng văn bản và bắt buộc được giao tận tay hoặc gửi qua thư đảm bảo trả trước, thư hàng ko trả trước, thư điện tử hoặc truyền fax tới địa chỉ hoặc số fax được nêu bên dưới:

 • Tới Người chơi: giả dụ mang bất kỳ thông báo nào được gửi đến thông tin được sản xuất trong ID Người chơi bằng bất kỳ phương thức nào sở hữu trong ID Người chơi nhưng thất bại ba (3) lần liên tục phương pháp nhau một (1) giờ, thông tin đó sẽ được xem là đã được thực hiện sau lần trang bị ba.