HR99 – Chính sách quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư này nhắc tới việc xử lý thông báo với thể nhận dạng cá nhân của HR99 (“Công ty”) mà chúng tôi thu thập trong khoảng bạn khi bạn truy nã cập trang web này hoặc lúc liên lạc với chúng tôi để buộc phải thông tin, nhà sản xuất hoặc giúp đỡ người dùng.

Lúc đề cập “thông tin mang thể nhận dạng cá nhân”, chúng tôi muốn nhắc tới tên, liên hệ, (các) số điện thoại, địa chỉ email, số nhân dạng, tài liệu và thông báo ngân hàng của bạn. Chính sách này còn vận dụng đối sở hữu việc xử lý mọi thông tin sở hữu thể nhận dạng tư nhân mà đối tác buôn bán san sẻ với doanh nghiệp.

Chính sách này ko vận dụng đối có các thực tại của các thực thể doanh nghiệp khác mà doanh nghiệp ko mang hoặc không sở hữu quyền kiểm soát hoặc các người mà tổ chức không thuê mướn hay quản lý.

Chính sách quyền riêng tư tại HR99

Hài lòng chính sách quyền riêng tư

Bằng việc truy vấn cập và dùng trang web này, bạn được xem là đã hài lòng các Điều khoản tiêu dùng của trang web này cũng như những điều khoản và điều kiện trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Thu thập và dùng thông tin tại nhà cái HR99

Chúng tôi sở hữu thể thu thập thông báo mang thể nhận dạng cá hồn hậu bạn lúc bạn gửi biểu chiếc trên trang web, gửi email hoặc gửi thư cho chúng tôi lúc yêu cầu thông báo hay nhà cung cấp hoặc trợ giúp người dùng.

Chúng tôi cũng sở hữu thể nhận được thông báo mang thể nhận dạng cá hiền từ bạn khi bạn sử dụng sản phẩm và nhà sản xuất của công ty hoặc của đối tác buôn bán của doanh nghiệp.

Chúng tôi ko thu thập mọi thông tin với thể nhận dạng tư nhân lúc bạn đang ở trên trang web của chúng tôi trước khi đăng nhập. Chúng tôi chỉ tiêu dùng thông báo sở hữu thể nhận dạng tư nhân để đáp ứng đề xuất phân phối thông báo của bạn hoặc để sản xuất sản phẩm hay nhà sản xuất cho bạn.

San sẻ và bật mí thông tin

HR99 sẽ không bán hay cho thuê thông báo mang thể nhận dạng tư nhân cho bất kỳ người nào. Chúng tôi sẽ gửi thông tin với thể nhận dạng cá nhân của bạn cho những doanh nghiệp hay tư nhân khác chỉ khi:

  • Chúng tôi đã mang sự đồng ý của bạn để san sẻ thông tin;
  • Chúng tôi cần san sẻ thông tin để cung ứng dịch vụ hoặc sản phẩm bạn đã yêu cầu;
  • HR99 cần gửi thông tin cho các tổ chức đại diện cho đơn vị của chúng tôi nhằm cung cấp nhà cung cấp do bạn yêu cầu (trừ khi chúng tôi có thông báo khác cho bạn khi chúng tôi thu thập thông báo ấy, các doanh nghiệp này ko mang quyền để tiêu dùng thông tin có thể nhận dạng tư nhân mà chúng tôi cung ứng cho họ vượt ngoài phạm vi có tính nhu yếu để tương trợ chúng tôi xử lý bắt buộc của bạn);
  • Chúng tôi thực hiện theo trát đòi hầu tòa, án lệnh của thẩm phán hoặc hồ sơ tố tụng;
  • HR99 phát hiện ra các hành động của bạn trên trang web của chúng tôi vi phạm điều khoản nhà sản xuất hoặc mọi chỉ dẫn sử dụng của chúng tôi đối sở hữu các nhà sản xuất cụ thể.

Để cung ứng thông báo hay nhà sản xuất mà bạn đã bắt buộc từ nhà cái HR99, chúng tôi sở hữu thể truyền hoặc lưu trữ thông báo với thể nhận dạng tư nhân trên thiết bị máy tính hoặc trong văn phòng ở khắp tất cả các nước hoặc vùng tài phán và mang thể được quản lý và xử lý trong nội bộ doanh nghiệp của chúng tôi khi đơn vị muốn và bạn được xem là đã đồng ý như vậy.

Địa chỉ của HR99

Giả dụ bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin mang thể nhận dạng cá nhân mà chúng tôi đang nắm giữ hoặc bạn muốn cập nhật hay xóa bỏ thông báo đấy, vui lòng gửi email hoặc gửi thư cho chúng tôi theo liên hệ được nêu trong mục địa chỉ sở hữu Chúng tôi trên trang web này.